ประมวลภาพงานสอนทำสปากระเป๋า รุ่นที่ 8 11-13 ธันวาคม 2558 @BagRenew AndSpa