ประมวลภาพงานสอนทำสปากระเป๋า รุ่นที่ 7 13-15 พฤศจิกายน 2558 @BagRenew AndSpa