ประมวลภาพงานสอนทำสปากระเป๋า รุ่นที่ 6 9-11 ตุลาคม 2558 @BagRenew AndSpa