ประมวลภาพงานสอนทำสปากระเป๋า 10-12 กรกฎาคม 2558 @BagRenew AndSpa