ประมวลภาพงานสอนทำสปากระเป๋า ครั้งที่ 13 @BagRenew AndSpa 13-15 พฤษภาคม 2559