ประมวลภาพงานสอนทำสปากระเป๋า ครั้งที่ 12 8-10 เมษายน 2559 @BagRenew AndSpa