ประมวลภาพงานสอนทำสปากระเป๋า ครั้งที่ 11 11-13 มีนาคม 2559 @BagRenew AndSpa