ประมวลภาพงานสอนทำสปากระเป๋า รุ่นที่ ๑๐ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 @BagRenew AndSpa